FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Обществен съвет

 Председател:

       Нели Кирилова

 Членове:

  1. Делка Петкова
  2. Златка Костадинова
  3. Стоянка Петкова
  4. Минка Славкова – представител на финансиращия орган

 Резервни членове:

  1. Митко Матов
  2. Божидар Атанасов
  3. Васил Атанасов
  4. Митко Иванов