FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Обществен съвет

2022 година – 2025 година

 

финансиращ орган

член (титуляр)

Минка

 Славкова

Славкова

     

родители

председател

Мария

Димитрова

Стойчева

     

родители

член (титуляр)

Елена

Николова

Герова

     

родители

член (титуляр)

Емилия

Асенова

Митовска

     

родители

член (титуляр)

Стефка

Тенева

Чолакова

     

родители

член (резерва)

Анета

Стефанова

Емилова

     

родители

член (резерва)

Ася

Смиленова

Асенова