FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Материална база

  Обединено училище „ Христо Ботев „ село Красново има  две сгради. 

Детската градина и Началното училище са в самостоятелна сграда с обширен  двор с площадка за игри и спорт, екопътека за обучение по опазване на околната среда и запознаване на децата с растителните и животински видове в региона. 

Началното училище има пет просторни, светли и добре обзаведени класни стаи. Сградата на прогимназиален и гимназиален етап  разполага със шест класни стаи, компютърна зала и  физкултурен салон.

Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери и мултимедийни проектори. Осигурен е и свободен достъп до Интернет. В цялата сграда  е изградена безжична мрежа. 

За да се осигури безопасността на учениците, сградите  на училището са оборудвани с камери, осъществява се непрекъснато видеонаблюдение.