FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Квалификационна дейност

Тема : Управление на качеството в образованието. Изработване на система за проследяване на качеството в детската градина/училището/.Самоооценка и подготовка за НИО.

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: IX.2022 г., начален и краен час /9:00 -17:00 ч./

Наименование на обучителната организация: Тренинг и обучителен център"Щастие"

Брой на педагогическите специалисти: 18