FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Квалификационна дейност

Обучение на тема:"STEM и STEAM обучение в предучилищно и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците./ Работа с "Дигитална раница".

Място на провеждане: гр.Чепеларе

Период на провеждане: 23.03.2024г. – 05.04.2024г., присъствена форма на обучение

Наименование на обучителната организация: Обучителен център"Щастие"

Брой на педагогическите специалисти: 20

............................................................................................................................................................................................................

Обучение на тема:"Работа с деца и ученици в различаващо се от нормата на поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др."

Място на провеждане: гр.Велинград

Период на провеждане: 16.12.2023 г. – 17.12.2023 г., 16 академични часа 

Наименование на обучителната организация: Обучителен център"Щастие"

Брой на педагогическите специалисти: 14

Съвместно с ОУ"Св. Климент Охридски" - град Хисаря

........................................................................................................................................................................................................................

На 17.11.2023 г. се състоя среща за обмен на опит и добри практики между ОУ"Св. Климент Охридски" - град Хисаря и ОбУ „Христо Ботев“ с. Красново.

Може да бъде изображение с 13 души, хора, които учат и масаМоже да бъде изображение с 12 души, хора, които учат, маса и болницаМоже да бъде изображение с 7 души, хора, които учат и маса

.....................................................................................................................................................................................................................

Обучение на тема: "Тайм мениджмънт-ефективно управление на времето"

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: 10.11.2023 г. – 11.11.2023 г., присъствена форма на обучение

Наименование на обучителната организация: Фондация за образование,спорт,изкуство"Възможност"град Хисаря

Брой на педагогическите специалисти: 18

.........................................................................................................................................................................................................................

Тема: Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в клас. Интегрирано обучение в развитие на компетентности на 21 век.Формиране на успешни нагласи, умения и функционална грамотност.

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: 14.05.2023 г. – 31.05.2023 г., присъствена форма на обучение

Наименование на обучителната организация: Тренинг и обучителен център"Щастие"

Брой на педагогическите специалисти: 18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тема: Специфика на механизма за атестиране на педагогическите специалисти. Портфолиото като инструмент за оценяване и самооценяване

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: 07.10.2022 г. – 31.10.2022 г., присъствена форма на 07.10.2022 г.

Наименование на обучителната организация: „ЕВРОПЛАМ КОНСУЛТ” ЕООД

Брой на педагогическите специалисти: 18

------------------------------------------------------------------------------------------------..............................--------------------------------------

Тема : Управление на качеството в образованието. Изработване на система за проследяване на качеството в детската градина/училището/.Самоооценка и подготовка за НИО.

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: IX.2022 г., начален и краен час /9:00 -17:00 ч./

Наименование на обучителната организация: Тренинг и обучителен център"Щастие"

Брой на педагогическите специалисти: 18