FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Квалификационна дейност

Тема: Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в клас. Интегрирано обучение в развитие на компетентности на 21 век.Формиране на успешни нагласи, умения и функционална грамотност.

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: 14.05.2023 г. – 31.05.2023 г., присъствена форма на обучение

Наименование на обучителната организация: Тренинг и обучителен център"Щастие"

Брой на педагогическите специалисти: 18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тема: Специфика на механизма за атестиране на педагогическите специалисти. Портфолиото като инструмент за оценяване и самооценяване

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: 07.10.2022 г. – 31.10.2022 г., присъствена форма на 07.10.2022 г.

Наименование на обучителната организация: „ЕВРОПЛАМ КОНСУЛТ” ЕООД

Брой на педагогическите специалисти: 18

------------------------------------------------------------------------------------------------..............................--------------------------------------

Тема : Управление на качеството в образованието. Изработване на система за проследяване на качеството в детската градина/училището/.Самоооценка и подготовка за НИО.

Място на провеждане: ОбУ" Христо Ботев" с.Красново

Период на провеждане: IX.2022 г., начален и краен час /9:00 -17:00 ч./

Наименование на обучителната организация: Тренинг и обучителен център"Щастие"

Брой на педагогическите специалисти: 18

Прикачени документи

ПЛАНКВ.doc