FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

История на училището

     Училището е построено през  1912 година с три учебни стаи и една учителска стая. През 1923 г. бил открит първият прогимназиален клас с учител Екатерина Петрова, а следващите години били разкрити и останалите класове.                                           

През  1930 г. била построена сградата на Началното училище със седем класни стаи, учителска стая и багажна. Двете сгради задоволили нуждите на селото. Обучението и досега се води в двете сгради. Непосредствено след Втората световна война е имало 10 паралелки от   I  - VIII клас.

Поради постоянното  изселване,  учениците постепенно намалявали. Най – голям е бил техният брой през  периода 1952 – 1962 г.,  достигнали  са до 345 ученици.                                                                                                                 

През  1947 г. била открита Полудневна детска градина. През  1961г. по решение на отдел „Народна просвета” при ОНС  град Пловдив двете училища се обединяват в едно училище с наименование Народно Основно Училище „ Христо Ботев”.                               

  След  решение на Общинския Народен Съвет  от 23.11.1959 г. се извършва надстройка на сградата на среден курс, която става с пет класни стаи, три кабинета , учителска стая и пионерска стая.                                                                                                           

   През учебната 1990 / 1991 г.   от Народно Основно Училище „ Христо Ботев” става Основно Училище „ Христо Ботев”  и събира ученици от селата Красново, Кръстевич, Беловица и Мало Крушево.