FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Екип на училището

 

  Директор - Йонка Марковска - IV ПКС

 

  Подготвителна група:

 • Пенка Мачкърска – учител ППГ - II ПКС
 • Елена Личева - учител ППГ

  Учители начален етап:

 • Виктория Желева -  учител начален етап
 • Красимира Гюлова – старши учител начален етап - IV ПКС
 • Гергана Ланджева – старши учител начален етап - IV ПКС
 • Росица Василева – старши учител начален етап - IV ПКС
 • Сребрина Вичева - старши учител начален етап - V ПКС

   Учители прогимназиален  и първи гимназиален етап: 

 • Таня Калеева – старши учител по български език и литература - IV ПКС
 • Ваня Василева – старши учител по английски език – IV ПКС
 • Галя Тунчева – старши учител по математика - IV ПКС
 • Парашкева Таушанова – старши учител по информационни технологии
 • Александър Галунски – учител по история и цивилизации
 • Николина Богойска – старши учител по география и икономика – III ПКС
 • Ася Ширилинкова – старши учител по биология и здравно образование – II ПКС
 • Любка Пенчева – старши учител по изобразително изкуство – IV ПКС
 • Георги Тачев – учител по физическо възпитание и спорт
 • Росица Панайотова – учител по теоритично обучение

   ГЦОУД:

 • Тана Рогачева -  старши учител в ГЦОУД в начален етап  I – IV клас - III ПКС
 • Димитър Милушев  - старши учител в ГЦОУД  в прогимназиален етап -V-VII  клас - V ПКС