FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Екип на училището

 

  Директор - Йонка Марковска - IV ПКС

  Учители начален етап:

 • Виктория Желева -  учител начален етап
 • Красимира Гюлова – старши учител начален етап - IV ПКС
 • Гергана Ланджева – старши учител начален етап - III ПКС
 • Росица Василева – старши учител начален етап - IV ПКС
 • Сребрина Вичева - старши учител начален етап - V ПКС

   Учители прогимназиален  и първи гимназиален етап: 

  • Таня Калеева – старши учител по български език и литература и руски език - IV ПКС
  • Ваня Василева – старши учител по български език и литература и  английски език – IV ПКС
  • Галя Тунчева – старши учител по математика - IV ПКС
  • Парашкева Таушанова – старши учител по информационни технологии
  • Александър Галунски – учител по история и цивилизации
  • Николина Богойска – старши учител по география и икономика – III ПКС
  • Ася Ширилинкова – старши учител по биология и здравно образование  и химия и оос – I ПКС
  • Любка Пенчева – старши учител по изобразително изкуство – IV ПКС
  • Георги Тачев – учител по физическо възпитание и спорт
  • Светослав Тачев – учител по теоритично обучение
  • Димитър Милушев  - старши учител  по физика и астрономия -V ПКС
  • Таня Джуркова-учител първи гимназиален етап-английски език
  • Цветелин Славов - учител в ГЦОУД-прогимназиален етап

   ГЦОУД:

 • Тана Рогачева -  старши учител в ГЦОУД в начален етап  III – IV клас - II ПКС
 • Димитър Кочанов- учител в ГЦОУД-начален етап I - II клас