FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Екип на училището

 

    Директор - Йонка Ботова Марковска 

 • Виктория Желева Желева-учител начален етап

 • Даниела Данчева-старши учител начален етап

 • Латина Караджова-учител в начален етап

 • Гергана Петкова Ланджева-старши учител начален етап

 • Таня Димитрова Калеева –старши учител по български език и литература и руски език

 • Ваня Трифонова Василева –старши учител по български език и литература и  английски език

 • Таня Иванова Джуркова-учител по английски език

 • Галя Маринова Тунчева –старши учител по математика 

 • Николина Ботова Богойска-старши учител география и икономика

 • Александър Марянов Галунски-старши учител история и цивилизации

 • Ася Георгиева Ширилинкова-старши учител биология и здравно образование

 • Димитър Милушев- старши учител по физика и астрономия

 • Парашкева Таушанова- учител по информационни технологии

 • Любка Пенчева-старши учител по изобразително изкуство

 • Светослав Петров Тачев-учител по теоретично обучение

 • Георги Красимиров Тачев -учител ФВС

 • Тана Стойчева Рогачева-старши учител в ГЦОУД

 • Цветелин Константинов Славов-учител в ГЦОУД
 • Деница Мачкърска- учител в ГЦОУД