FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Документи 2023 - 2024 година

Прикачени документи

Вътрешни правила - заплата-01.01.23.pdf
Правилник за дейността на училището 2024.pdf
Вътрешни правила - заплата-01.01.23.doc
Училищен учебен план 10 клас.doc
_Училищен учебен план 9 клас.doc
Училищен учебен план 8 клас.doc
Училищен учебен план 7 клас.doc
Училищен учебен план 6 клас.doc
Училищен учебен план 5 клас.doc
_Училищен учебен план 4 клас.doc
Училищен учебен план 3клас.doc
Училищен учебен план 2 клас.doc
Училищен учебен план 1 клас.doc
ЕТИЧЕН КОДЕКС ).pdf
ПЛАН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.pdf
Правила вътрешноинституционалната квалификация.pdf
Спортен календар ОБУ'Христо Ботев' С. Красново 23г. - 24г..docx
Вътрешна квалификация 2023-2024 г..docx
План за контролната дейност на Директора.pdf
План за дейността на щаба за действия при бедствия.pdf
План на комисия по даренията.odt
План на екип за предотвратяване на отпадането от образователната система .odt
План на комисията за отчет на документи с фабрична номерация .docx
ПВТР.pdf
План на МО начален етап 2023.-2024.docx
Годишен план 2023 - 2024.doc
План-комисия-медии 2023-2024.doc
Правилник за дейността на училището 2023 - 2024.docx
План на комисията по БДП 2023-2024 г..doc
План за гражданско образование - 2023-2024.pdf
БУВОТ.pdf