FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Новини

 

 

Заповед МЗ 03.11.21г.

Заповед МЗ 03.11.2021 г.

Заповед МОН 05.11.21г.

Заповед МОН 05.11.21 г.

Писмо РУО

Възстановяване на образователен процес за ученици 1-4 клас при заболяемост над 500 на 100000

Декларация за съгласие от родителите за тестване на децата до 12 часа на 08 ноември

Декларация за съгласие от родителите за тестване на децата до 12 часа на 08 ноември

Декларация за тестване

Декларация за тестване

Декларация за тестване на деца със СОП

Декларация за тестване на деца със СОП

График за ротация на паралелките

График за ротация на паралелките

Заповед МОН

Заповед МОН

Информация за родителите на деца записанив първи и осми клас в държавно или общинско училище, заотпускане наеднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Информация за родителите на деца записанив първи и осми клас в държавно или общинско училище, заотпускане наеднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

ГРАФИК - ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

ГРАФИК - ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

Писмо МЗ

Писмо МЗ

Заповед Министерство на здравеопазването 08.04.2021 г.

Присъствен образователен процес

Заповед МЗ 18.03.2021г.

Заповед МЗ

Преустановяване на присъствените учебни занятия на учениците от V до XII клас

Преустановяване на присъствените учебни занятия от V до XII клас

Присъствен образователен процес на учениците от пети до дванадесети клас

Присъствен образователен процес на учениците от пети до дванадесети клас

Заповед МЗ

Заповед МЗ

Информация за родители

Организация на учебния ден в електронна среда

Заповеди МЗ

Заповеди ОРЕС

Прием след VII клас

Прием след VII клас в ОбУ Христо Ботев, село Красново

Заповед

Заповед

Писмо на МЗ

Писмо на МЗ